Tjänster - Individuella kurser

Individuell Mindfulnessträning

Individuell Mindfulnessträning - till exempel via telefonKanske har du en så fulltecknad almanacka att du inte kan avsätta tid för en kurs på regelbundna tider eller kanske har du svårt att få in det vanliga programmet för hemmaövningar i din almanacka? Med individuell Mindfulnessträning hittar vi vägar att lägga in olika former av vanliga Mindfulnessövningar så att det passar dina specifika behov.

Individuell Mindfulnessträning börjar normalt med en träff där du introduceras till Mindfulnessträning och dess nytta både vad gäller teori och praktiska övningar. Du tydliggör din intention med träningen och beskriver hur din dag- och vecko-planering ser ut. Tillsammans utvecklar vi denna planering så att Mindfulnessträningen blir en del däri. Planeringen justeras sedan under våra sessioner då också annan support till din träning ges. Sessionerna är normalt en gång i veckan, antingen vid fysiska träffar, via telefon eller via internet (Skype). Mindfulnessträningen kan pågå under ett par månader upp till fyra månader och stödjas av olika hjälpmedel, läs mer under kurser.

Individuell Mindfulnessträning ges till alla som har behov – privatpersoner och anställda, chefer och medarbetare.

Välkommen att kontakta oss för mer information och samtal om hur Individuell Mindfulnessträning kan passa in i din planering.
Din inre stabilitet...

... hur hittar du den?

Program som startar 12 november 2022!

Läs mer här! Varmt välkommen!


Just nu...

... finns det många möjligheter!

Läs mer här!
Varmt välkommen att ta kontakt!

Rekommendationer..

... från kunder, klienter och kursdeltagare!

Läs här - vad andra säger om True Developments tjänster!


Mindfulness i arbetslivet!

En informationsbroschyr om Mindfulness i arbetslivet hittar du här!

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!


Meningsfyllda samtal!

Via internet, telefon eller fysisk träff!

Utforska din högsta dröm och din största utmaning!

Upptäck styrkan, lugnet och visdomen inom dig!

Kontakta oss för att boka ett meningsfyllt samtal!