Inspiration - Forskning

InspirationForskning på effekterna av Mindfulnessträning

Idag finns flera tusen vetenskapliga studier gjorda runt effekterna av Mindfulnessträning. Flera artiklar artiklar som citerar dessa studier är skrivna om Medvetet ledarskap och Mindfulness i arbetslivet.

Nedan finns några utvalda källor som regelbundet rapporterar om utvecklingen inom forskningen runt Mindfulnessträning:

Mindfulness research guide
Mindfulness Research Guide är en omfattande internetbaserad källa till, och databas för rapporter med, information för forskare, lärare och allmänheten om forskning runt Mindfulnessträning. (på engelska)

Mindfulnet
Mindfulnet.org är en oberoende websida med syfte att ge lättillgänglig information om Mindfulness. (på engelska)

Mindfulness training increases left prefrontal cortex activation and boosts immune response
Denna studie visar på betydande ökning av aktivitet i vänster pannlob, ett mönster som associeras med positiva känslor, hos människor som mediterar jämfört med människor som inte mediterar. Det upptäcktes också att människor medan de genomgick Mindfulnessträningen fick en betydande ökning i respons från immunförsvaret jämfört med dem i kontrollgruppen. (rapport på engelska)

Mindfulness training can raise the level of emotional intelligence
Denna studie visar att deltagarna med längre erfarenhet av meditation visade högre emotionell intelligens, mindre upplevd stress och mindre negativ mental hälsa. (rapport på engelska)

Debiasing the mind through meditation - mindfulness and the sunk-cost effect
Mindfulness förbättrar beslutsfattande. Denna forskningsrapport rapporterar om hur den förhöjda medvetenheten i stunden som kommer sig av att öva mindfulness reducerar påverkan av redan oundvikliga kostnader på de beslut du står inför – dvs den tendens vi har att fortsätta med det vi redan gör när vi väl har gjort någon slags investering av tid, pengar eller arbete. Här är också en artikel, som refererar till studien, publicerad från the Greater Good Science Center at UC Berkeley (på engelska)
 
Din inre stabilitet...

... hur hittar du den?

Program som startar 12 november 2022!

Läs mer här! Varmt välkommen!


Just nu...

... finns det många möjligheter!

Läs mer här!
Varmt välkommen att ta kontakt!

Rekommendationer..

... från kunder, klienter och kursdeltagare!

Läs här - vad andra säger om True Developments tjänster!


Mindfulness i arbetslivet!

En informationsbroschyr om Mindfulness i arbetslivet hittar du här!

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!


Meningsfyllda samtal!

Via internet, telefon eller fysisk träff!

Utforska din högsta dröm och din största utmaning!

Upptäck styrkan, lugnet och visdomen inom dig!

Kontakta oss för att boka ett meningsfyllt samtal!