Om - Mindfulness i arbetslivet

Mindfulness i arbetslivet

Mindfulness är inte ”ytterligare en uppgift” – det handlar mer om ett attitydskifte gentemot den uppgift du ändå utför. En dag på arbetet innehåller olika typer av aktiviteter, och du kan använda en attityd av medveten närvaro medan du utför dessa.
 

Medvetet arbeteMedvetet arbete

Medvetet arbete innebär att utveckla din förmåga att fokusera på den uppgift du nu utför – och hålla kvar fokus på den så länge du väljer, även om distraktioner kanske kommer till exempel i form av störande ljud I ett öppet arbetslandskap eller dina egna stressande tankar. Förmågan att hantera och hålla kvar riktningen på din uppmärksamhet är kärnan i din förmåga att vara effektiv och produktiv.
 


Mindful communicationMedveten kommunikation

Medveten kommunikation handlar om att utveckla din förmåga att lyssna uppmärksamt på den andra personen, uttrycka dig konstruktivt med tydlighet, lugn och empati, och att göra så även när situationen är ansträngd. När båda parter är medvetet närvarande med sig själv och den andre, ökar sannolikheten att samtalet blir givande. 
 Mindful emailingMedveten emailing 

Email är ett snabbt sätt att kommunicera – där mottagaren endast har det skrivna ordet att lita till för tolkning av innehåll och intention bakom emailet. Ibland är vi för snabba på sändknappen vilket kan resultera i missförstånd, ilska, förvirring och andra oönskade reaktioner som sedan tar upp vår dyrbara tid och energi. Medveten emailing handlar om att använda oss av medveten närvaro för att undvika detta.
 


Mindful meetingsMedvetna möten

Att öka vår medveten närvaro i möten med andra människor är ett sätt att få så mycket som möjligt ut av den tid vi spenderar tillsammans. Det stödjer oss i att hålla fokus på intentionen med mötet och tillsammans komma till avslut snabbare och med mindre ansträngning.
 
 Mindful breakMedvetna pauser 

Att ta medvetna pauser under arbetsdagen gynnar vår hjärnas återhämtning och förmåga att behålla fokus. En medveten paus behöver bara ta den tid du behöver för att ta några andetag – och det är ett effektivt sätt att hålla oss på banan under arbetsdagen
 Mindful eatingMedvetna måltider 

Mat smakar så mycket mer när vi är medvetna om våra sinnen medan vi äter. Medvetna måltider låter oss använda lunch- och fikapauserna till att återhämta oss, fokusera om och också bli medveten om våra matvanor

 Mindful walking when commutingMedvetet gående

Vi behöver röra på oss under en arbetsdag. Medvetet gående är ett sätt att återknyta kontakten med vår kropp medan vi förflyttar oss till nästa aktivitet på dagens program.
Din inre stabilitet...

... hur hittar du den?

Program som startar 12 november 2022!

Läs mer här! Varmt välkommen!


Just nu...

... finns det många möjligheter!

Läs mer här!
Varmt välkommen att ta kontakt!

Rekommendationer..

... från kunder, klienter och kursdeltagare!

Läs här - vad andra säger om True Developments tjänster!


Mindfulness i arbetslivet!

En informationsbroschyr om Mindfulness i arbetslivet hittar du här!

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!


Meningsfyllda samtal!

Via internet, telefon eller fysisk träff!

Utforska din högsta dröm och din största utmaning!

Upptäck styrkan, lugnet och visdomen inom dig!

Kontakta oss för att boka ett meningsfyllt samtal!