Hem

Medvetenhet är nyckeln till växande!

Medvetandeträning och coaching baserad i Mindfulness

Idag lever vi i ett samhälle som ofta känns hektiskt och kräver en bra förmåga att hantera stress, kunna fokusera och koncentrera sig.

Dessa förmågor kan tränas upp.

Utvärderingar visar att medvetandeträning
genom Mindfulness:
  • förbättrar din förmåga att fokusera och koncentrera dig
  • ökar din effektivitet
  • minskar din upplevelse av stress
  • förbättrar ditt immunförsvar
  • ökar din känsla av välmående och balans i livet

True Development erbjuder föreläsningar, workshops, kurser och individuell coaching baserad i Mindfulness till anställda och chefer på företag samt till privatpersoner. Du får stöd i att på ett framgångsrikt och medvetet sätt navigera din vardag både professionellt och privat: du utvecklar ditt inre ledarskap genom att träna din förmåga att vara medvetet närvarande och öka det lugn och den klarsynthet du behöver för att fungera på ett optimalt sätt både professionellt och privat.

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster.


 
Din inre stabilitet...

... hur hittar du den?

Program som startar 12 november 2022!

Läs mer här! Varmt välkommen!


Just nu...

... finns det många möjligheter!

Läs mer här!
Varmt välkommen att ta kontakt!

Rekommendationer..

... från kunder, klienter och kursdeltagare!

Läs här - vad andra säger om True Developments tjänster!


Mindfulness i arbetslivet!

En informationsbroschyr om Mindfulness i arbetslivet hittar du här!

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!


Meningsfyllda samtal!

Via internet, telefon eller fysisk träff!

Utforska din högsta dröm och din största utmaning!

Upptäck styrkan, lugnet och visdomen inom dig!

Kontakta oss för att boka ett meningsfyllt samtal!