Om - Mindfulness

Mindfulness

True Developments medvetandeträning och coaching har sin grund i Mindfulness. Ordet Mindfulness översätts ofta till medveten närvaro eller sinnesnärvaro. Mindfulness är ett sätt att rikta din uppmärksamhet för att bli mer medveten i stunden om dina känslor och tankar samt i dina handlingar. Frågan kanske kommer: Vad vinner du på det?

Pay attention to your breath! Vi lever ofta med ”autopiloten” påslagen. Ökad medvetenhet ger fler valmöjligheter. Genom medvetna val får du större inflytande över dina kommande handlingar. ”Autopiloten” kopplas bort. Detta ger dig möjlighet till större produktivitet och färre vanemässig reaktioner i, till exempel, utmanande situationer eller på dina egna tankemönster.

Trots att vi tycker oss ha full kontroll över vår uppmärksamhet, distraheras den ofta av att våra tankar går tillbaka till det som redan varit eller vandrar in i en eventuell framtid. Vi spenderar egentligen väldigt liten tid här och nu. Ändå är det endast när vi är fullt närvarande i stunden som vi kan optimera vår förmåga att:

  • rikta och hålla kvar vår uppmärksamhet - alltså fokusera och koncentrera oss.
  • sakta ned eller stoppa våra automatiska och vanemässiga reaktioner
  • lyssna noga till oss själva eller andra och därmed förstå situationer bättre
  • vara öppna för ett flöde av kreativitet bortom våra präglingar
  • hantera komplexa eller laddade situationer på ett balanserat sätt
  • hitta balans och återhämtning i vårt arbetsliv och i vårt privatliv
  • agera intelligent anpassat till situationen - med vänlighet, omtanke och klarsynthet
  • slappna av på ett effektivt sätt både mentalt, känslomässigt och fysiskt


How is your breath right now? Å ena sidan är Mindfulness en metod, ett vetenskapligt undersökt förfarande för att odla vår medvetenhet och därmed lättare komma till ro och insikt samt utveckla flera andra värdefulla förmågor. Å andra sidan handlar det om vår naturliga mänskliga förmåga att vara medvetet närvarande; den förmåga som ger oss möjlighet att känna oss helt och fullt levande i våra liv och i vårt arbete.

Att känna till fördelarna med att vara fullt närvarande i stunden gör det väl värt att träna - utforska för din egen del och se vad du upptäcker!

Läs mer om hur Mindfulness kan användas i arbetslivet.
Din inre stabilitet...

... hur hittar du den?

Program som startar 12 november 2022!

Läs mer här! Varmt välkommen!


Just nu...

... finns det många möjligheter!

Läs mer här!
Varmt välkommen att ta kontakt!

Rekommendationer..

... från kunder, klienter och kursdeltagare!

Läs här - vad andra säger om True Developments tjänster!


Mindfulness i arbetslivet!

En informationsbroschyr om Mindfulness i arbetslivet hittar du här!

Välkommen att kontakta oss för vidare samtal!


Meningsfyllda samtal!

Via internet, telefon eller fysisk träff!

Utforska din högsta dröm och din största utmaning!

Upptäck styrkan, lugnet och visdomen inom dig!

Kontakta oss för att boka ett meningsfyllt samtal!