Tjänster - Överblick

Medvetandeträning och coaching med grund i Mindfulness

Medvetenhet är nyckeln till växande! I dagens samhälle blir vi mättade på information, överösta med möjligheter och kanske också utmattade av de krav vi upplever i vårt professionella och privata liv. Utan effektiva verktyg att hantera denna upplevda press kan resultatet ofta bli mental och känslomässig obalans, både på arbetet och hemma. Denna obalans påverkar vår förmåga att förhålla oss till vårt vardagsliv på ett tillfredsställande sätt, både professionellt och privat

Men det finns möjlighet att hantera våra vardagliga utmaningar genom att utveckla vår förmåga att vara medvetet sinnesnärvarande och rikta vår uppmärksamhet. True Development erbjuder olika möjligheter att odla dessa förmågor

Ledande för alla våra tjänster är vetskapen att medvetenhet är nyckeln som gör att du kan
  • behålla din uppmärksamhet under längre tid
  • rikta din uppmärksamhet på det som du anser vara mest lämpligt just nu
  • lyssna noggrannare både till dig själv och andra
  • kommunicera tydligare
  • slappna av lättare

och därigenom bli mer centrerad, följsam och smidig i en omgivning som idag verkar förändras med nära nog ljusets hastighet. Vår medvetandeträning och coaching har sin grund i Mindfulness. Våra företagskurser skräddarsys för att passa arbetslivet.

Välkommen att läsa om vår tjänster, här till höger på sidan, och kontakta oss gärna för att prata om hur de kan vara till ett inspirerande stöd för dig och din organisation!